Henkilötiedot

Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivusto noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivusto käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten verkkokauppaan. Käyttäjän tulee antaa Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivustolle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.
Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellisia tietoja, joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivustolla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa, mikäli on syytä epäillä että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.
Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivusto kerää henkilötietoja, kun täytät rekisteröintilomakkeen ja luot asiakastilin. Henkilötietoja kerätään myös kun asiakas tekee tilauksen hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivustolla.

Henkilötietojen tallennus

Käyttäjän antamat henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivustolle aina kyseisen tilauksen yhteyteen. Henkilötiedot tallennetaan myös Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivuston asiakasrekisteriin kun käyttäjä rekisteröityy eli luo oman asiakastilin palveluun. Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivusto voi tarvittaessa käyttää henkilö- ja yhteystietoja kehittääkseen omaa toimintaa ja palveluita.

Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivusto tallentaa seuraavia tietoja:

  • Nimi, postinumero ja postitoimipaikka, osoite
  • Sähköposti ja puhelinnumero
  • Ostohistoria

Seuraavia tietoja ei tallenneta:

  • Pankki- tai luottokortin numerot

Näin suojaamme henkilötietosi

Tietoja säilytetään hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivuston tietokannoissa johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy/käyttöoikeus ainoastaan hyvinvoinnintekijän ylläpidolla.
Asiakkaalla on kuitenkin omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus päästä katsomaan ja muokkaamaan omia henkilötietoja.

Kävijätilastot

Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivusto kerää tilastoa vierailijoista ja käyttäjämääristä, tilastoihin ei kuitenkaan tallenneta minkäänlaisia henkilötietoja. Tilastotietoja ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Lainsäädäntö

Hyvinvoinnintekijä -verkkokauppasivuston käyttöön ja sen käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Asiasta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa, ellei sovellettava laki toisin määrää.

Tuote lisätty toivelistalle
Tuote lisättiin vertailuun.